KRÁSY ČERNÉ HORY + DUBROVNÍK

Starobylé město Ulcin se nachází nedaleko albánských hranic. Zde se dochovalo mnoho staveb z období osmanské říše, v posledních letech bylo rekonstruováno několik mešit a rozsáhlý hrad na skále nad mořem.

Program zájezdu:
1. den: odjezd z Prahy, přes Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko, noční přejezd.
2. den: kolem poledne příjezd do Černé Hory, Čanj u Sutomore, ubytování, volno, koupání, večeře.
3. den: po snídani projížďka okolo pláže až k řece Bojaně, koupání, při zpáteční cestě prohlídka města Stará Ulcinj, večeře.
4. den: po snídani odjezd do Fjordu Boka Kotorská – z Perastu plavba lodí ke kostelíku. Prohlídka historického města, Budva, Sv. Štefan, klášter Reževiči, návrat do hotelu.
5. den: výlet do Albánie, do kupeckého města Shodra, pevnost Shkodra, pevnost Rozafa, Skadar – procházka městem, kostely, mešity…
6. den: volno,koupání na Kraljičině pláži.
7. den: po snídani odjezd do Starého Baru, návštěva Cetinje – kulturní a duchovní centrum, Cetinský klášter, návrat do hotelu.
8. den: odjezd do Virpazaru – zřícenina hradu – vstupní místo na Skaderské jezero: prohlídka centra, plavba lodí po jezeře, s občerstvením, návrat do hotelu.
9. den: výlet do Dubrovníku – lanovkou na horu Srč, prohlídka města, fakultativně výlet lodí ze starého přístavu na Lokrum, večer odjezd do ČR.
10. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

TERMÍNY:

CENA:

Cena zahrnuje: 7 nocí v hotelu, 7x polopenzi, autobusovou dopravu, pobytovou taxu, průvodce.
Doplatek za jednolůžkový pokoj: 2 190,- Kč.
Doporučené kapesné na vstupy: cca 70 EUR a 500 HRK (Dubrovník návštěva hradeb a lanovka).
Nástupní místa: Praha, Plzeň, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice, DALŠÍ MÍSTA PO DOHODĚ.